Wat is een rechtspersoon ?

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een organisatie op kan treden zoals een natuurlijk persoon dat kan doen. Een rechtspersoon kan bijvoorbeeld bezittingen en schulden hebben, aangeklaagd worden, rechtszaken aanspannen en contracten afsluiten. Een rechtspersoon is als het ware de ondernemer met een directeur die in dienst is en handelt uit naam van de vennootschap. Het kapitaal van de vennootschap is in aandelen verdeeld, deze aandelen zijn in handen van de aandeelhouder(s). Een rechtspersoon kan door een of meerdere personen worden opgericht.

  •