Toepassingen

Rechtsvormen Rechtsvormen kennen diverse toepassingen. De meest bekende toepassing is uiteraard de kapitaalvennootschap, die voor commerciële motieven een onderneming voert. Maar er zijn ook vele minder bekende toepassingen van rechtsvormen, zoals het gebruik van een rechtsvorm als holdingmaatschappij, of het gebruik van een Stichting Administratiekantoor als holdingmaatschappij, het gebruik van een buitenlandse onderneming voor de ontwijking van een bronheffing op uitkering van dividenden, en noem zo maar op.

In deze pagina’s willen we de ondernemer informeren over de mogelijke oplossingen die (Internationaal) Zakendoen biedt, en de ondernemer inzicht geven in de diverse mogelijkheden die een rechtsvorm kan bieden. In deze pagina’s wordt een onderscheid gemaakt tussen de toepassingen van Nederlandse rechtsvormen (zoals de eerdergenoemde Stichting, welke ingezet kan worden als een ‘Stichting Administratiekantoor’) als buitenlandse rechtsvormen.

In deze pagina’s wordt een onderscheid gemaakt tussen de toepassingen van Nederlandse rechtsvormen (zoals de eerdergenoemde Stichting, welke ingezet kan worden als een ‘Stichting Administratiekantoor’) als buitenlandse rechtsvormen.

media rt-7 De toepassingen van verschillende rechtsvormen die (Internationaal) Zakendoen op de websites heeft opgenomen dienen als algemene introductie en tot enkele mogelijkheden die wereldwijd beschikbaar zijn. Het is van belang dat onze fiscaaljuristen uw situatie grondig bestuderen voordat bepaald kan worden welke oplossing het beste bij u past.

Met name het gebruik van buitenlandse ondernemingen is niet zonder risico, en met de ervaring en expertise van INCO Business Group voorkomt u dat u voor de verkeerde opzet kiest.

Indien u tegen een probleem aanloopt dat niet op deze pagina’s is besproken, of u zou graag één van de genoemde toepassingen verder met ons bespreken, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onze Business Coaches helpen u graag verder.

Voorbeelden toepassing van buitenlandse rechtsvormen

Enkele voorbeelden van toepassingen van buitenlandse rechtsvormen zijn o.a.:

 • De ‘Royalty structuur
 • De ‘Import / Export Structuur
 • De ‘Dividend Structuur
 • De Anonieme Trust
 • De ‘Financieringsmaatschappij’
 • Consultancy structuur (met name voor digitale nomaden)
 • E-Commerce Structuur (zeer geschikt voor webwinkels)


Deze toepassingen zijn met name voor de volgende bedrijfssectoren erg interessant:

 • Digitale Nomaden
 • Webwinkels
 • ‘Affiliates’
 • Franchise ondernemingen
 • Scheepvaart ondernemingen
 • Internationale werknemers
 • Software & IT ondernemingen
 • Technische ontwikkelaars
 • Mode industrie
 • Top sport
 • Productie industrie
 • Ondernemingen met inkomsten uit intellectueel eigendom (royalty’s)
 • Vastgoedondernemingen
 • Ondernemingen met (tijdelijke) opdrachten in het buitenland
 • Overige internationale handel
 • Overige E-commerce ondernemingen
 • etc. etc.

 •