Home / Oprichten / Zwitserse AG oprichten

Zwitserse AG oprichten

Zwitserse AG oprichten

Oprichting Zwitserse AG of GmbH: Ondernemen met een fiscaal aantrekkelijk vestigingsklimaat

Zwitserland is een bekend fenomeen in de financiële sector. Naast het wereldbekende bankgeheim, kennen enkele cantons in Zwitserland een erg fiscaal aantrekkelijk vestigingsklimaat. Zo kent Zwitserland een uitgebreide deelnemingsvrijstelling maar er zijn ook cantons die ondernemingen slechts belasten met 10% vennootschapsbelasting, onder de voorwaarde dat een groot deel van de activiteiten buiten Zwitserland plaatsvindt.Bedrijfsoprichting.nl biedt u de online mogelijkheid om een Zwitserse AG of GmbH op te richten. Meer informatie? Wij helpen u graag tijdens het oprichtingsproces, bel onze business coaches: 0800 - StartNu


Ons stappenplan voor het oprichten van uw onderneming in Zwitserland:

  • Bepaling van de naam en doel van de onderneming, het nodige kapitaal, vestigingsplaats, enz.;
  • Benoeming accountant;
  • Nagaan of/en welke vergunningen nodig zijn en deze aanvragen;
  • Aanvraag van de nodige verzekeringen (verzekering tegen ondernemingsrisico’s zoals de sociale verzekeringen en eventuele levensverzekeringen voor de bedrijfsleider en/of het personeel);
  • Aanvraag van een BTW-nummer indien vereist;
  • Samenstellen van het nodige bedrijfskapitaal + storting van het vereiste minimum kapitaal op een geblokkeerde rekening bij een bank;
  • Opstellen van de Statuten; kiezen van de bedrijfsstructuur en samenstellen van de vereiste bedrijfsorganen (b.v. Raad van Bestuur);
  • Inschrijving in het handelsregister;
  • Organiseren verblijfsvergunningen als medewerkers vanuit Nederland gestuurd worden.

De effectieve opstart van een onderneming duurt in Zwitserland circa 3 weken (bij standaard oprichting).


Rechtsvormen in Zwitserland

Het Zwitsers ondernemingsrecht kent verschillende rechtsvormen, zoals de CV (Kommanditgesellschaft en de Kommanditaktiengesellschaft), de BV (GmbH), de coöperative vennootschap (Genossenschaft) en de naamloze vennootschap (AG).

De ‘Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) is eenrechtsvorm welk overeenkomt met de besloten vennootschap (BV) in Nederland.

Alle ínwoners van EU-lidstaten hebben het recht in Zwitserland te wonen en te werken, en mogen er dus ook een onderneming oprichten.


Wat zijn de belangrijkste belastingtarieven?

Rechtspersonen die hun maatschappelijke zetel of werkelijk bestuur in Zwitserland hebben, zijn aan de rechtspersonen-/vennootschapsbelasting onderworpen vanaf het ogenblik van inschrijving in het Handelsregister. Zwitserland kent zowel federale belastingen, kantonale belastingen en uiteindelijk gemeentebelastingen.

Op het niveau van de bondsstaat worden de kapitaalvennootschappen belast met een vlak tarief, zijnde 8,5%. Daarbovenop komen de kantonale- en gemeentebelasting sinds elk kanton en elke gemeente ook hier over een eigen fiscale wetgeving beschikken. Het gemiddelde totale vennootschapsbelastingtarief in Zwitserland ligt op zon 21%.

Bij het oprichten van een Zwitserse onderneming, zoals een Gmbh of AG, is het van belang te onderzoeken welk canton het beste bij u past. Wanneer u meer informatie wilt ontvangen over de Zwitserse rechtsvorm of heeft u aanvullende vragen, neem dan contact met ons op via info@internationaal-zakendoen.nl of vraag een consult aan met een van onze Business Coaches.

 

* Algemene Voorwaarden