Home / Oprichten / Stichting Oprichten

Stichting Oprichten

Stichting Oprichten

Een Stichting oprichten is nog nooit zo snel en efficiënt geweest. Wij hebben wij al voor velen tegen een gunstige prijs een stichting opgericht. Wij zijn daarom ook in staat om u snel en efficiënt van dienst te zijn om voor u de oprichting van uw stichting te verzorgen.

Een stichting is een rechtsvorm die voor allerlei uiteenlopende doelen wordt gebruikt.Vaak wordt gedacht dat het doel van de stichting van liefdadige of sociale aard dient te zijn.

Bekend is de goede doelen stichting. Daarnaast kan de stichtingsvorm ook geschikt zijn voor allerlei andere activiteiten. Een bijzondere vorm van een stichting is de stichting administratiekantoor. Vaak wordt de stichtingsvorm als vereiste gesteld om in aanmerking te komen voor subsidie.

Daarnaast wordt de stichtingsvorm ook gebruikt om te kunnen procederen tegen de overheid in het kader van door de overheid genomen beslissingen, bijvoorbeeld op het gebied van wijzigingen van bestemmingsplannen. Kortom de stichting is erg divers. Wilt u een sociaal of een ideëel doel realiseren, dan is de stichting bij uitstek geschikt.

Een stichting mag niet ten doel hebben, het doen van uitkeringen aan de oprichters, bestuurders of andere personen, behalve als deze uitkeringen een sociale of ideële strekking hebben. Dan mag zij weer wel uitkeringen aan deze personen doen.

Kenmerkend voor de stichting is daarnaast dat zij geen leden kent. Zij kent ook geen aandeelhouders. Een stichting is dan ook geen samenwerkingsvorm zoals een vereniging dat wel is. Bij een vereniging staat het hebben van leden centraal.

Minder bekend is dat een stichting zich ook kan bezig houden met het drijven van een onderneming. Als de stichting een onderneming drijft, moet de winst van de onderneming weer wel worden besteed conform het doel van de stichting. Dan kan de stichting wel betrokken worden in de BTW heffing en de vennootschapsbelasting.

Het is dus raadzaam u goed te laten informeren bij het kiezen van de juiste rechtsvorm. Tineke Groot Notaris te Oisterwijk kan hierbij uw aanspreekpunt zijn.

Vereisten oprichting stichting

Voor het oprichten van een stichting is maar één (rechts-)persoon nodig. De oprichting van een stichting lijkt daarmee betrekkelijk eenvoudig. Maar er is toch een heleboel om rekening mee te houden.

Doelstelling stichting

Een stichting is een organisatie gericht op het verwezenlijken van een bepaald doel. Het doel van de stichting hoeft niet ideëel of sociaal te zijn. Maar als er vanuit de stichting winst wordt uitgekeerd moet dit wel een ideëel of sociaal doel dienen. En de wet let daar op.

De notariële oprichtingsakte van een stichting moet om die reden ook de statuten bevatten waarin onder meer het doel van de stichting en de wijze waarop dat doel wordt nagestreefd zijn vastgelegd. Net als de bestemming van het eventuele restsaldo na opheffing van de stichting. Niet verwonderlijk dus dat een stichting anders dan een vereniging altijd bij de notaris moet worden opgericht.

Belangrijke kenmerken van de stichting

  • Het enige verplichte orgaan van de stichting is het bestuur. Meestal bestaat dat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur kan andere organen instellen, zoals commissies.
  • Totdat de stichting in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven is elke bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor rechtshandelingen van de stichting, zoals het aankopen van goederen.
  • Na inschrijving in het handelsregister zijn bestuurders niet meer aansprakelijk voor schulden van de stichting. Behalve als er sprake is van - verwijtbaar - onbehoorlijk bestuur.
  • De stichting kan werknemers in dienst hebben.
  • Een stichting wordt ontbonden als de statuten dat voorschrijven, als de stichting failliet gaat of als de rechter dat gelast. Het bestuur kan ook zelf tot ontbinding besluiten, meestal zijn de voorwaarden daarvoor in de statuten geregeld.
  • Een stichting heeft geen leden, maar kan wel donateurs hebben

Stichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel

U krijgt van ons een volledig informatiepakket met alle documentatie die u nodig heeft om de stichting in te schrijven bij de KvK. Optioneel kunnen we de stichting door de oprichtende notaris laten inschrijven. Dat werkt voor de meeste ondernemers vaak het prettigst.

Goedkoop uw Stichting oprichten

Bestel nu volledig online uw Stichting, voor slechts € 895 . Ons bestelformulier is erg eenvoudig, en kost u slechts 5 minuten van uw tijd. Een persoonlijk bezoek is niet noodzakelijk, en u kunt gebruik maken van onze Chat functie, of gratis 0800 nummer indien u vragen heeft.

Voor de oprichting van de stichting is een bezoek aan de notaris niet vereist, maar u dient in dat geval wel een volmacht te overhandigen waarbij uw handtekening wordt gelegaliseerd oor een consulaat, advocaat of notaris.

* Algemene Voorwaarden

Contact