Home / Oprichten / StamrechtBV Starten

StamrechtBV Starten

StamrechtBV Starten

Bent u voornemers om een stamrecht BV te starten? Wen stamrecht BV heeft een aantal voordelen ten opzichte van alle andere mogelijkheden die u heeft met uw ontslagvergoeding.

Een van de voordelen van een stamrecht BV is het opstarten van een eigen bedrijf met of vanuit uw eigen stamrecht BV. Er zijn steeds meer mensen die er na hun ontslag voor kiezen om een eigen bedrijf te starten. Hoe u het beste een eigen bedrijf kunt starten met een stamrecht BV, kunt u nalezen op internationaal-zakendoen.nl.

Verder bent u met een stamrecht BV flexibel met het uitkeren van geld, het maken van rendement en u kunt bijvoorbeeld geld lenen van uw eigen stamrecht BV.

(Internationaal) Zakendoen is expert in het oprichten en beheren van BV's en stamrecht BV's.

Naast dat wij de jaarrekening opstellen kijkt we ook altijd of er nog voordelen te realiseren zijn. De belastingadviseurs van (Internationaal) Zakendoen hebben veel ervaring om besparingen voor u te realiseren

Voorwaarden voor oprichten stamrecht BV in 2014

Let op: het oprichten van een stamrecht BV kan alleen nog als:

U ontslagen wordt vóór 31-12- 2013 OF wanneer u voldoet aan de volgende 3 voorwaarden :

  • U uiterlijk op 31 december 2013 een vaststellingsovereenkomst heeft getekend met uw werkgever en hoogte ontslagvergoeding en datum ontslag vaststaan
  • Uiterlijk 31 december 2013 op schrift staat tussen werkgever en werknemer (bijvoorbeeld in de vaststellingsovereenkomst) dat de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor banksparen of een stamrecht BV. De vaststellingsovereenkomst moet correct geformuleerd zijn, bijvoorbeeld: “Werknemer en werkgever komen overeen dat de ontslagvergoeding alleen kan worden aangewend als koopsom van een aanspraak, die voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, of artikel 11a van de Wet op de loonbelasting 1964.”
  • U uiterlijk op 30 juni 2014 uit dienst gaat Alleen wanneer u hieraan voldoet, kunt u uw ontslagvergoeding nog onderbrengen in banksparen of een stamrecht BV.

* Algemene Voorwaarden

Contact