Home / Oprichten / Malta Vennootschap (Limited)

Malta Vennootschap (Limited)

Malta Vennootschap (Limited)

Profiteer van diverse operationele en fiscale voordelen met een Malta Vennootschap (Limited)

Wilt u een onderneming in Malta oprichten, zoals een vennootschap of een limited? De oprichtingsprocedure van een Malta Limited is vastgelegd in de Malta Companies Act, welke gebaseerd is op het Engelse ondernemingsrecht. Als voormalig kolonie van Engeland heeft Malta een zeer ontwikkelde (juridische) infrastructuur.
√ Voordelen van de oprichting van een Malta Limited (Vennootschap):

  • Binnen enkele dagen op te richten;
  • Flexibel in beheer;
  • Geen restricties op de nationaliteit of woonplaats van aandeelhouders of bestuurders;
  • Geen bronheffing, stamp duties, of valuterestricties van toepassing op het uitkeren van winst;
  • Deelnemingsvrijstelling voor opbrengsten die een Malta onderneming ontvangt van een dochtermaatschappij;
  • 6/7 belastingvrijstelling in het geval de Malta onderneming een buitenlandse aandeelhouder heeft (ook voor handelsmaatschappijen).

Wenst u professionele begeleiding tijdens het bestelproces of meer informatie over de Malta Limited? Bel een van onze business coaches: 0800 - StartNu.

 

Een Malta Limited kan binnen enkele dagen worden opgericht en is tevens vrij flexibel in beheer, als we de formaliteiten vergelijken met bijvoorbeeld de Cyprus Limited. De Malta Limited kan enigszins worden vergeleken met de Gibraltar Limited, tevens een voormalig Engels kolonie maar waarbij meer aandacht is besteed aan flexibel onderneming dan in Cyprus.

Eigenschappen Malta Onderneming

Het ondernemingsrecht in Malta kent geen restricties op de nationaliteit of woonplaats van aandeelhouders of bestuurders van een Malta onderneming. Zolang de bedrijfsactiviteiten ‘legaal’ zijn, bestaan er ook geen restricties op de type activiteiten die de Malta Limited zal verrichten. Sommige bedrijfsactiviteiten zijn echter gereguleerd door lokale overheidsinstanties, zoals bepaalde financiële dienstverlening en (online) gokactiviteiten.

Het is noodzakelijk om een lokale maatschappelijke zetel te hebben in Malta voor correspondentie met de overheidsinstanties.

Aandelenkapitaal voor Malta Limited

Het minimumaandelenkapitaal voor de Malta Limited is € 1.165,- en € 46.588,- voor NV’s (het lokale equivalent). Van deze bedragen moet tenminste 20% worden gestort voor de Malta Limited en 25% voor de NV.

Zoals in het verleden bij de oprichting van een Nederlandse BV, dienen deze bedragen te worden gestort op een bankrekening op naam van de onderneming, waarna een bankverklaring kan worden verstrekt door de oprichtingsagent (dit hoeft niet door de bank te worden verstrekt).

Nadat deze bevestiging door de oprichtingsagent is verstuurd naar de Malta Registry of Companies (Kamer van Koophandel) zal de onderneming worden opgericht. Het aandelenkapitaal van de Malta Limited, kan in iedere valuta worden aangehouden.

Bestuurders en aandeelhouders van de Malta Limited

Er dient tenminste 1 aandeelhouder en 1 bestuurde te worden aangesteld bij oprichting van de Malta onderneming. Het is toegestaan om een rechtspersoon als bestuurder of aandeelhouder aan te stellen. U zou dus uw Nederlandse managementonderneming kunnen aanstellen als bestuurder in Malta.

Het is niet toegestaan om een rechtspersoon aan te stellen als secretaris.

Om ervoor te zorgen dat de onderneming wordt beschouwd als Malta inwoner/onderneming is het van belang dat er tenminste 1 bestuurder wordt aangesteld die woonachtig is in Malta. Het gebruik van trustdiensten, zoals een nominee bestuurder/director of nominee shareholder/aandeelhouder is toegestaan.

Administratie Malta onderneming

Een onderneming die geregistreerd is in Malta, is verplicht om jaarlijks de (beknopte) jaarstukken in te dienen bij het handelsregister.

Vennootschapsbelasting in Malta

Malta kent een zeer aantrekkelijk fiscaal vestigingsklimaat. Op (Internationaal) Zakendoen kunt u hierover meer informatie vinden. Het tarief voor de vennootschapbelasting bedraagt 15%. Een groot aantal ondernemingen komt echter in aanmerking voor vrijstellingen. Ondernemingen die minimaal 95% van hun productie exporteren komen bijvoorbeeld in aanmerking voor een belastingvrije periode van 10 jaar.

Wanneer u meer informatie wilt ontvangen over de Malta Limited of heeft u aanvullende vragen, neem dan contact met ons op via info@internationaal-zakendoen.nl of vraag een consult aan met een van onze Business Coaches.

* Algemene Voorwaarden