Home / Oprichten / Engelse LLP oprichten

Engelse LLP oprichten

Engelse LLP oprichten

√ Binnen 24 uur een Engelse LLP oprichten    √ Lage oprichtingskosten

Bedrijfsoprichting.nl heeft sinds 2009 honderden ondernemers begeleid bij de oprichting van buitenlandse rechtsvormen, zoals de LLP (Limited Liability Partnership) in Engeland.

De Engelse LLP is een erg interessante rechtsvorm, die kan worden vergeleken met de Nederlandse VOF, echter mét beperking van de aansprakelijkheid van vennoten. De LLP is een samenwerkingsvorm tussen vennoten, die individueel niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schulden die ontstaan binnen de LLP.

De LLP is daarom een stuk interessanter maar wat is het voordeel van de LLP ten opzichte van de Engelse Limited (Ltd)? Een Engelse Ltd is net zoals de Nederlandse BV een kapitaalvennootschap die in aandelen is verdeeld. Deze rechtsvorm moet aan bepaalde vormvereisten voldoen, zoals het hebben van statuten.

De voordelen van een Engelse LLP (Limited Liability Partnership):

  • Zeer lage oprichtingskosten;
  • Zeer snelle oprichtingstijd (binnen 24 uur is mogelijk);
  • De LLP is een rechtspersoon;
  • Eenvoudig uw privé vermogen beschermen door een strikte scheiding tussen zakelijk en privé vermogen;
  • Beperkte aansprakelijkheid voor de vennoten;
  • Startersaftrek is van toepassing voor de vennoten (onder voorwaarden);
  • Ondernemersaftrek is van toepassing voor de vennoten (onder voorwaarden).

 

Een partnerschap heeft geen aandelen en aandeelhouders. Daarnaast zijn de vormvereisten veel flexibeler en kunnen de vennoten onderling vrijwel alles afspreken zoals zij dat wensen. De wet schrijft hierin erg weinig formaliteiten voor.

De LLP wordt fiscaal anders behandeld dan de Engelse LTD: Een LTD betaalt vennootschapsbelasting over de winst, loonbelasting over het loon van de directeur en dividendbelasting over het uit te keren dividend aan te aandeelhouders.

Een LLP betaalt -in principe- geen belasting (zoals een VOF dat ook niet betaald), het zijn de partners die afrekenen over hun deel van de winst (in het geval van de VOF geven de vennoten in 'Box I' apart hun winstaandeel aan). Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan dan komen de partners ook in aanmerking voor starters- en ondernemersaftrek.

De LLP is met name geschikt voor:

  • Vrije beroepsbeoefenaars (zoals advocaten, notarissen, accountants, etc.);
  • Kleine ondernemingen die een VOF (Vennootschap onder Firma) overwegen of een VOF zijn;
  • Ondernemingen waarvoor een B.V. (Besloten Vennootschap) of een Ltd (Engelse Limited) niet gunstig is.

Oprichting binnen 24 uur

Een LLP (Limited Liability Partnership) kan optioneel binnen 24 uur worden opgericht, dit komt omdat wij beschikken over een directe aansluiting met het Engelse handelsregister, waardoor uw oprichting direct wordt verwerkt.

Annual Accounts & Annual Return

Uw LLP dient in Engeland over een maatschappelijke zetel te beschikken en daarnaast dient er jaarlijks een publicatierapport te worden gedeponeerd. Deze bestaat uit een Annual Accounts (de jaarcijfers) en de Annual return (het overzicht van bestuurders en aandeelhouders). Wij verzorgen deze formaliteiten volledig voor u. U dient wel zelf de jaarcijfers aan te leveren.

Engelse LLP inschrijven bij de Kamer van Koophandel

U krijgt van ons een volledig informatiepakket met alle documentatie die u nodig heeft om de onderneming in te schrijven bij de KvK. Optioneel kunnen we de documenten laten legaliseren door een Nederlandse notaris (voor slechts € 50) of door een Engelse advocaat (€ 150).

Dit is normaliter niet nodig maar er kan door bepaalde partijen, zoals een bank of een Nederlandse notaris, naar gevraagd worden.

Goedkoop uw LLP (Engelse Limited Liability Company) oprichten

Bestel nu volledig online uw Engelse LLP, voor slechts € 195 (plus € 195 indien u gebruik maakt van ons registered office). Ons bestelformulier is erg eenvoudig, en kost u slechts 5 minuten van uw tijd. Een persoonlijk bezoek is niet noodzakelijk en u kunt gebruik maken van onze Chat functie of gratis 0800 nummer indien u vragen of begeleiding nodig heeft.

 

* Algemene Voorwaarden