Home / Oprichten / Franse S.A.

Franse S.A.

Franse S.A.

De Franse SARL is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te vergelijken met de Nederlandse B.V.

Een SARL heeft minimaal twee (en maximaal honderd) aandeelhouders. Indien er slechts een aandeelhouder is dan is de vergelijkbare vorm een EURL. Tot enkele jaren geleden was er een minimum kapitaaleis van 7.500 euro maar sinds 2007 is deze minimum eis vervallen. Het is dus mogelijk een SARL te starten met een kapitaal van 1 euro. De hoogte van het bedrijfskapitaal moet op officiële stukken van het bedrijf staan (offertes, facturen, jaarstukken) en een bedrijfskapitaal van €1 wekt niet veel vertrouwen bij leveranciers.

Om die reden kiezen de meeste Franse SARLs vrijwillig voor een hoger startkapitaal. Als ondernemer krijgt u met diverse soorten belastingen te maken in Frankrijk. Enkele meest voorkomende zijn de:

  • Impôt sur le revenu (IR) De inkomsten belasting
  • Impôt sur le société (IS) De vennootschaps belasting (gemiddeld 33%)
  • Taxe va valeur ajouté (TVA) De omzetbelasting BTW

In Frankrijk zijn de volgende BTW tarieven van toepassing:

  • 19.6% is het standaard tarief
  • 5,5% is het gereduceerde tarief van toepassing op zaken die in de categorie primaire levensbehoeften vallen
  • 0% voor zaken die vrijgesteld zijn van BTW (bijvoorbeeld postzegels)

Het is niet verplicht om een accountant aan te stellen voor de meeste kleine SARLs (er zijn enkele uitzonderingen), maar het is wel zeer aan te raden. Met name de TVA-boekhouding en de jaarlijkse belastingaangifte zijn nogal een uitdaging, tenzij u zich in detail heeft verdiept in de Franse boekhoudkundige regels.

Als wij uw statuten opstellen en de inschrijving verzorgen, zorgen we voor een naadloze overdracht van het dossier naar uw Franse accountant. Mocht u prijs stellen op een Nederlandssprekende Franse accountant, dan zullen wij u graag wat namen en adressen doorsturen.

Wanneer u meer informatie wilt ontvangen over een Franse Sarl of heeft u aanvullende vragen, neem dan contact met ons op via info@internationaal-zakendoen.nl of vraag een consult aan met een van onze Business Coaches.

* Algemene Voorwaarden