Home / Oprichten / CV Oprichten

CV Oprichten

CV Oprichten

Een CV oprichten is een relatief eenvoudig proces, maar het is erg belangrijk om zeker te zijn dat de CV het beste bij u past, en dat deze correct wordt opgericht.

Onze Business Coaches kunnen u eventueel helpen dit

Nadat u de keuze heeft gemaakt, en u de CV wilt oprichten, kunt u met behulp van ons online bestelformulier zeer eenvoudig de CV starten.

De oprichtingskosten van de CV zijn € 195, en zijn inclusief een startersconsult, waarin we alle (fiscaal) juridische aspecten van het ondernemen met u uiteenzetten.

Binnen enkele werkdagen kunt u met uw CV beginnen, waarbij u zich volledig kunt richten op de bedrijfsactiviteiten, en alle administratieve kwesties door (Internationaal) Zakendoen laat afhandelen.

De Commanditaire Vennootschap is een rechtsvorm voor een bedrijf, vergelijkbaar met de Vennootschap onder firma (VOF). Het verschil is dat er bij de CV twee verschillende vennoten zijn: beherende en stille (‘commanditaire’) vennoten. De stille vennoten mogen niet namens de cv naar buiten treden, ze zijn alleen financieel betrokken.

Net als bij een vof is het aan te raden om bij het oprichten een contract vast te leggen met alle afspraken tussen de vennoten. Inschrijven bij de kamer van koophandel is verplicht bij een CV. Persoonlijke gegevens van de beherende vennoten worden in het handelsregister opgenomen, van de stille vennoten niet, alleen het aantal en het bedrag van hun inbreng wordt vermeld.

De CV en de BV zijn wezenlijk andere rechtsvormen en niet heel gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Over het algemeen zal een CV worden gekozen door kleinere ondernemingen en waarbij er sprake is van investeerders, die als commanditaire vennoten gaan deelnemen in de CV. Ook wordt de CV vaak ingezet bij beleggingen, waarbij de investeerders participeren in de CV. Voor particuliere investeerders is het fiscaal gezien aantrekkelijker deel te nemen in een gesloten CV dan als aandeelhouder in een BV

Kenmerken van de CV (Commanditaire Vennootschap)

  • De CV is geen rechtspersoon
  • De CV kent twee soorten vennoten: beherende vennoten die privé aansprakelijk zijn en commanditaire vennoten die beperkt aansprakelijk zijn
  • De CV biedt de vennoten de mogelijkheid tot gebruik maken van de startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling regelingen
  • Over de winst van de CV wordt tot 52% inkomstenbelasting betaald door de vennoten (gesloten CV)
  • Over de winst van de CV wordt tot 25% vennootschapsbelasting betaald door de onderneming (open CV)

Een Euro-BV als alternatief voor een CV of BV

Een Euro-BV of CVBA is een structuur van vennootschappen waarbij één of meerdere Ltd’s (Engelse Limiteds) deelnemen in een Nederlandse C.V. Deze combinatie biedt de voordelen van de Ltd, terwijl de onderneming wordt gedreven via de bekende Nederlandse C.V. rechtsvorm.

Aansprakelijkheid CV

De beherende vennoten zijn bij de CV met hun volledige privévermogen aansprakelijk. Bij faillissement gaan de beherende vennoten privé ook failliet. Een stille vennoot is alleen met het bedrag dat hij heeft ingebracht in de CV aansprakelijk.

Belasting bij de CV

Voor de beherende vennoten gelden dezelfde regels als bij zelfstandig ondernemers in een VOF. Ze betalen inkomstenbelasting over hun winst en hebben recht op de fiscale voordelen voor ondernemers, wanneer ze aan de eisen van de belastingdienst voldoen, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, FOR, etc.

Stille vennoten worden door de belastingdienst niet gezien als ondernemer en maken dus geen aanspraak op de fiscale voordelen. Wel mogen ze gebruik maken van de voordelen die te maken hebben met investeringen, bijvoorbeeld de investeringsaftrek.

* Algemene Voorwaarden

Contact