Home / Oprichten / BVBA Oprichten

BVBA Oprichten

BVBA Oprichten

Het oprichten van een BVBA in België is nog nooit zo eenvoudig geweest. (Internationaal) Zakendoen heeft een vestiging in België, waardoor onze juristen u kunnen helpen met het oprichten van de BVBA.

Daarnaast biedt (Internationaal) Zakendoen andere diensten, zoals virtuele kantoren, administratiediensten, of begeleiding bij het openen van een bankrekening of simpelweg starters- of bedrijfsadvies.

Wij zorgen de complete de oprichting van een Belgische BVBA inclusief:

  • Startersbegeleiding bij de oprichting
  • Afhandeling van documentatie bij notaris in België
  • Inschrijving in KBO in België
  • Aanvraag fiscale nummers
  • Ondersteuning bij domicilie in België
  • Ondersteuning bij boekhouding / administratie en fiscale zaken in België door lokale accountant De oprichtingsduur bedraagt ongeveer 2 weken.

Voor de opening van een lokale bankrekening dient tevens op 2 weken gerekend te worden.

Indien u activiteiten wilt verrichten in België is een BVBA de meest voor de hand liggende keuze als rechtsvorm. De oprichting gaat via een Belgische notaris, en het minimumkapitaal dient 18.550,- euro te bedragen.

Indien er 1 oprichter is ( in België de EBVBA - eenpersoons BVBA - genoemd) dan dient er 12.400,- euro gestort te worden bij oprichting. Bij meerdere oprichters dient 6.200,- euro gestort te worden.

Indien u opricht met 1 rechtspersoon als aandeelhouder van de BVBA, dan blijft deze rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de BVBA. Wij adviseren dus altijd in dit geval met meerdere partijen op te richten, en minimaal 1 aandeel toe te kennen aan een derde, bijvoorbeeld de bestuurder van de rechtspersoon die aandeelhouder wordt.

U dient er verder rekening mee te houden dat bij verhoging van het kapitaal er bij oprichting minimaal 1/5 deel gestort dient te worden. Dus bij een kapitaal van 100.000,- euro dient 20.000,- euro gestort te worden. Bovenstaande geldt uiteraard alleen indien u afwijkt van de minimale kapitaalseisen.

Starters BVBA

In België is een alternatief geïntroduceerd voor de Engelse Limited, namelijk de Starters BVBA (ook wel S-BVBA, of 1 euro BVBA genoemd). U kunt een S-BVBA oprichten met een eigen gekozen kapitaal met een minimum van 1 euro. U moet er wel rekening mee houden dat u binnen 5 jaren na oprichting het voorgeschreven minimumkapitaal van 18.550,- euro dient vol te storten.

Daarnaast zijn er de volgende aandachtspunten bij de S-BVBA / Starters BVBA:

U mag enkel oprichten met een natuurlijk persoon, dus geen rechtspersonen;

U blijft de eerste 3 jaren persoonlijk aansprakelijk, ook al stort u het minimumkapitaal van 18.550,- vol direct na oprichting;

Overdracht van een S-BVBA aan derden wordt sterk afgeraden, aangezien u als oprichter verantwoordelijk bent voor de schulden van de S-BVBA;

U dient de vermelding "Starter" op uw briefpapier te vermelden;

Belastingdruk voor rechtspersonen in België

Het tarief van de vennootschapsbelasting is vastgesteld op 33 %. (met crisisbijdrage 33,99 %). Wanneer het belastbare inkomen (winst) niet meer dan 322.500 euro bedraagt, wordt de belasting evenwel als volgt vastgesteld

  • van 0 tot 25.000 euro: 24,25 %;
  • van 25000 euro tot 90.000 euro: 31 %;
  • van 90.000 euro tot 322.500 euro: 34,5 %;
  • 322.500 euro en meer: 33 %;

Indien u een dochtervennootschap in België heeft, en het merendeel van de activiteiten vindt plaats in bijvoorbeeld Nederland of een ander land), kan de winst in België tot een minimum beperkt worden. Dit moet wel op zakelijke gronden plaatsvinden, en staat bekend onder de term "Transfer Pricing". Indien u hier meer over wilt weten, neem dan contact met ons op.

België kent bij een dividenduitkering aan een natuurlijk persoon een "roerende voorheffing" (dividendbelasting) van 15%.

Indien een BVBA dividend uitkeert aan een Europese vennootschap (bijvoorbeeld een Nederlandse BV die de aandelen van de BVBA houdt) die minimaal 25% van de aandelen bezit, is er geen sprake van voorheffing, aangezien dit tegen 0% belasting gaat o.b.v. de Europese Moeder-Dochter Richtlijn.

BTW tarieven België

De tarieven voor de BTW in Belgie zijn als volgt:

6 % vooral voor basisproducten en geleverde diensten met een sociaal karakter (bijvoorbeeld: levensnoodzakelijke producten, personenvervoer, landbouwdiensten)

12 % voor bepaalde goederen en geleverde diensten die vanuit economisch of sociaal oogpunt belangrijk zijn (bijvoorbeeld: kolen, margarine, abonnement voor betaaltelevisie)

21 % voor alle andere handelingen die betrekking hebben op goederen of diensten

BVBA Oprichten

Het oprichten van de BVBA kost € 1495 inclusief de notariële kosten.

* Algemene Voorwaarden