Outsourcing

De ‘Outsource triple’ : Iets voor u?

 • Lagere Winstbelasting
 • Lagere Sociale Premies voor Personeel
 • Lagere loonkosten (vaak slechts 10% van wat u in Nederland gewend bent).

Zelfs binnen Europa, zoals in Ierland, Cyprus of Bulgarije bedragen de loonkosten in bepaalde gevallen slechts 10% bedraagt van die in Nederland. Bovengenoemde landen zijn lid van de Europese Unie en dus zorgen de regels van het vrij verkeer in de EU (vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal) ervoor dat Nederlandse bedrijven zich overal in de EU kunnen organiseren, ook om belasting of personeelskosten te besparen

Waarom outsourcen?

Competitief zijn met een Nederlands bedrijf in een steeds verder globaliserende markt is bijzonder lastig aan het worden. Dit komt met name door 2 factoren die een enorme impact hebben op het bestaansrecht van elke onderneming:

 • Loonkosten
 • Belastingdruk

Twee factoren waarop Nederland bijzonder slecht scoort in de EU en daarbuiten.

De lasten op arbeid bijvoorbeeld zijn de een van de hoogste in de EU volgens een recente studie gepubliceerd door New Direction en Institut économique Molinari. Zelfs de OESO heeft er nu op gewezen dat de belasting op arbeid naar beneden wordt! Als een organisatie als de OESO, die zich inspant voor de afschaffing van het bankgeheim, en altijd een zwarte lijst heeft gepubliceerd met Belastingparadijzen die te weinig belasting heffen, Europese landen bekritiseert dat ze teveel belasting heffen, dan geeft dat de ernst van de situatie aan. En hoewel dit besef nu ook bij de overheid is ontstaan, is het maar de vraag of ze er iets mee doen, en wanneer.

Neem het recht in eigen handen, en bespaar direct door gebruik te maken van een aantrekkelijk vestigingsklimaat binnen- of zelfs buiten de EU (zoals Dubai).

Een aantal scenario’s…

U bent momenteel woonachtig te Nederland maar u beslist te verhuizen naar Bulgarije. U verplaatst ineens uw hele bedrijf mee naar Bulgarije. U geniet van de hele outsource ‘triple’ (winstbelasting/arbeidsbelasting/loonkosten).

U bent woonachtig te Nederland en omwille van sociale en/of emotionele redenen wilt u in Nederland blijven wonen

 • U blijft in Nederland wonen en u verplaatst uw hele bedrijf naar Bulgarije. U geniet van 10% vennootschapsbelasting en een loonkost die slechts 10% bedraagt van die in Nederland. U betaalt wel nog (een beetje) arbeidsbelasting in Nederland.
 • U blijft in Nederland wonen, u behoudt een aantal activiteiten van uw bedrijf in Nederland en tegelijkertijd verplaatst u een deel van de activiteiten naar uw nieuwe onderneming in Bulgarije. U betaalt vennootschapsbelasting en personenbelasting in Nederland maar u geniet tegelijkertijd van 10% Bulgaarse vennootschapsbelasting en een Bulgaarse loonkosten die slechts 10% bedragen van die in Nederland. In dit outsourcingscenario is er heel wat mogelijk, ook qua taks planning, en dus gaan we er wat dieper op in …

Outsourcing naar een (fiscaal) aantrekkelijk vestigingsklimaat(zoals Bulgarije) Waarom?

Outsourcing is een fenomeen van de globalisering en betekent dat bedrijven bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatsen. Traditioneel worden gunstige outsourcinglanden gekenmerkt door 2 cruciale karakteristieken:

 • Lage loonkosten
 • Gunstig belastingstelsel Bulgarije voldoet aan beide voorwaarden. Daarbovenop komt dat:
 • De grondslagberekening van de vennootschapsbelasting soepeler is dan in Nederland
 • Het Bulgaars fiscaal recht heel wat mogelijkheden biedt om creatief en legaal belastingen te ontwijken (lees: het is mogelijk om de effectieve belastingvoet te doen dalen tot ver onder de 10%)
 • Bulgarije centraal gelegen is tussen Europa, het Midden-Oosten en Afrika
 • Bulgarije op korte vliegafstand ligt van Nederland (+/- 2 uur 30 minuten)
 • Het tijdsverschil tussen Nederland en Bulgarije slechts 1 uur bedraagt Voor wie? Voor iedereen Ten eerste kunnen alle Nederlandse bedrijven die op de 1 of andere manier te maken krijgen met buitenlandse leveranciers en/of buitenlandse klanten opteren voor outsourcing naar Bulgarije:
 • U importeert goederen en/of diensten uit het buitenland
 • U exporteert goederen en/of diensten naar het buitenland

In beide gevallen doet u zaken in de gangbare internationale taal (Engels in een groot deel van de gevallen). Uw huidig Nederlands personeel is belast met aankoop- en/of verkoopactiviteiten en dient dus in het Engels te corresponderen met buitenlandse klanten en/of leveranciers. Nodeloos te zeggen dat Bulgaarse werknemers even goed deze taken kunnen verrichten, aan een fractie van de kost en in een belastingvriendelijke omgeving.

Ten tweede kunnen alle Nederlandse ondernemingen die goederen produceren en/of diensten leveren kiezen voor outsourcing naar Bulgarije.

 • U produceert tastbare producten
 • U produceert ontastbare producten zoals software en andere soorten Intellectual Property
 • U levert diensten zoals ontwikkeling van IT, onderhoud van IT, telefonie, boekhouding, etc.

Kortom, outsourcing is misschein ook interessant voor uw onderneming!

Het is van groot belang uw wensen, mogelijkheden en reden van het outsourcen van de bedrijfsactiviteiten aandachtig te analyseren, om vast te kunnen stellen of er daadwerkelijk een oplossing voor uw situatie kan worden geboden. Neem direct contact met ons op voor een afspraak met één van onze Business Coaches.

 •