Holdingstructuur

Bij een holding structuur bestaat een onderneming uit 2 of meerdere vennootschappen waarbij de ene vennootschap de aandelen bezit van de andere vennootschap en zo een structuur vormen.De meest simpele holding structuur bestaat uit een werkmaatschappij met daarboven de holdingmaatschappij.

Wat is een holding?

De holdingstructuur wordt in de praktijk vaak toegepast. Vroeger stelden notarissen: “één B.V. is geen B.V.” De holdingstructuur, wat is dit eigenlijk?

Kiezen voor een holdingstructuur

U kiest vanaf het begin van uw ondernemerschap of u kiest op een later moment voor een B.V. wanneer uw omzet is gegroeid. Bij (Internationaal) Zakendoen komt dat regelmatig voor. U kunt zonder belastingheffing van uw eenmanszaak, VOF of maatschap de overgang naar uw B.V. handen en voeten geven.

De inbreng van de activa en passiva van de eenmanszaak in de BV kost, inclusief notariskosten voor een holdingstructuur, advies, afstemming Belastingdienst / accountant, diverse overeenkomsten, ongeveer € 2.000. Wanneer u direct kiest voor het gebruik van een BV, dient u de afweging te maken of dat u tevens gebruik maakt van een holdingmaatschappij.

De holding is een B.V. die door u als eigenaar wordt opgericht. De holding B.V. richt dan vervolgens de werkmaatschappij B.V. op.

Voordelen holdingstructuur

De voordelen voor een holdingstructuur zijn:

  • Verkoop: als de holding B.V. de werkmaatschappij B.V. verkoopt, kan dit zonder belastingheffing plaatsvinden, dit op grond van de deelnemingsvrijstelling. Als u de aandelen in privé zou houden, moet u direct 25% belastingheffing in box 2 betalen.
  • Spreiding risico: uw onderneming wordt uitgeoefend in de werkmaatschappij B.V. Het geld dat u hebt verdiend wordt vervolgens zonder belastingheffing overgeboekt naar de holding B.V. Als uw werkmaatschappij B.V. aansprakelijk wordt gesteld of failliet gaat, is uw geld in de holding B.V. meestal veilig. Daarnaast is uw privévermogen afgescheiden van uw bedrijfsvermogen.
  • Tariefsvoordeel: bij winsten binnen het concern die hoger zijn dan € 200.000 kunt u een tariefsvoordeel behalen. Tot € 200.000 winst per B.V. is het tarief 20%, en daarboven 25,5%. U moet dan geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aangaan tussen de holding B.V. en de werkmaatschappij B.V.
  • Management B.V.: meestal bent u in dienstbetrekking bij uw holding B.V. en wordt u op grond van een managementovereenkomst verhuurd aan de werkmaatschappij B.V. Tevens wordt dan het pensioen in de holding B.V. ondergebracht, het risico van vooroverlijden wordt veelal herverzekerd. Bij meerdere DGA’s is dit ook praktisch omdat dan elke directeur een vaste beloning kan krijgen en vanuit deze beloning zelf kan bepalen hoe hij de management fee wil gebruiken (hoog salaris, kleine auto en goed pensioen, of anders).

Voorbeeld holdingstructuur

Een holdingvennootschap (de holding) met daaronder een werkvennootschap (werkmaatschappij) wordt opgericht. De winsten en (on)roerende zaken worden ondergebracht in de holding. Nu gaat de werkmaatschappij failliet. Het risico is nu sterk verkleind dat de winsten en (on) roerende zaken verloren zullen gaan in het faillissement, doordat deze zijn ondergebracht in de holding, welke niet failliet is.

Internationale holdingstructuur kent nog meer voordelen

Veel multinationals gebruiken ook een holdingstructuur, maar dan vaal met een holding in een ‘belastingparadijs’. Dit heeft te maken met mogelijke bronheffingen die van toepassingen kunnen zijn, op de uitkering van dividend van de werkmaatschappij, naar de buitenlandse aandeelhouder.

Mocht er geen sprake zijn van een belastingverdrag tussen de werkmaatschappij en de aandeelhouder, kan het verstandig zijn om een ‘tussenholding’ op te richten in een Europees land, dat wel een belastingverdrag heeft. Omdat binnen Europa geen bronheffingen worden gerekend op dividend, kan op die manier, gebruik worden gemaakt van het belastingverdrag van het ‘belastingparadijs’ (bekende voorbeelden zijn Luxemburg, Cyprus, Ierland en Nederland) zodat de bronheffing kan worden geminimaliseerd.

Er zijn ook ondernemers die via een buitenlandse holdingstructuur, ook wel dividendstructuur, proberen hun winsten in het buitenland te krijgen, om er vervolgens belastingvrij van te genieten. Zonder daadwerkelijke emigratie naar een ‘belastingparadijs’ zijn deze structuren in praktijk vaak niet in overeenstemming met de fiscale wetgeving die in plaats is.

(Internationaal) Zakendoen is gespecialiseerd in de oprichting van ondernemingen en holdingstructuren in het buitenland, met name voor ondernemers die internationaal zakendoen, digitale nomaden, of buitenlandse ondernemers.

Mocht u nog meer vragen of opmerkingen hebben over het starten van een holdingstructuur, in Nederland- of het buitenland, dan kunt u contact met ons opnemen.

  •